Python'da Tamsayıyı Dizeye Dönüştürmenin 4 Yolu

Python'da Tamsayıyı Dizeye Dönüştürmenin 4 Yolu

Programlama dünyası tamamen dizeleri ve sayıları kullanmakla ilgilidir. Bu veri türlerini kapsamlı bir şekilde kullanacak ve günlük kullanımda bunlarla çalışacaksınız. Bazen, özellikle Python gibi bir dil fark konusunda titiz olduğunda, aralarında dönüştürme yapmanız gerekir.

Python’da dabbling iseniz, bir veri türünden diğerine sorunsuz bir şekilde geçmenin nüanslarını öğrenmek yararlıdır.

Bu makalede, python int’i dizeye dönüştürmenin birkaç yararlı yolunu göstereceğiz.

Python Numarasını Dizeye Dönüştürme

Genellikle, dizelerin ve sayıların bir karışımı olan basit bir ileti yazdırmak isteyebilirsiniz. Ancak Python’un kısıtlamaları göz önüne alındığında, yazdırma deyimini doğru kullanmak için yaklaşımınızı ayarlamanız gerekebilir.

Örneğin, Python aşağıdakiler gibi ayrı parçalardan oluşan iletileri yazdırmayı kolaylaştırmaz:

Ben Gaurav ve yaşım 28.

Nerede Guarav tek bir değişkende depolanır ve 28 başka birsinde.

Ancak, Python dize dönüştürme için tamsayı oldukça basit hale getirir. Python, bir int’i dizeye dönüştürmek için size her biri kullanımı kolay olan çeşitli işlevler sunar.

Kullanıcı girişini isteyen bir kod parçası aşağıdadır:

Name = input ('Enter your name: ')
Age = 28
print ('I am ' + Name + '. I am ' + Age + ' years old.')

İstenen çıktı:

Benim kimliğim Gaurav. 28 yaşındayım.

Bunun yerine, Python aşağıdaki hatayı atar:

File " TypeError: can only concatenate str (not "int") to str" 

Bu, sayısal ve dize değerini + operatör.

1. Str İşlevinin Kullanımı

Bu, bir sonraki str işlevi bir tamsayıyı dize değerine dönüştürür. Tamsayı değerleri için önek olarak kullanmanız gerekir.

Aynı örnek şu şekilde yeniden yazılabilir:

Name = input ('Enter your name: ')
Age = str(28)
print ('I am ' + Name + '. I am ' + Age + ' years old.')

İstenen çıktı:

Kullanıcı tanımlı değerlerin de dahil olması için yazdırma deyimindeki dize değeri birden çok bölüme ayrılır.

2. Format() İşlevinin Kullanımı

Python, bir sayıyı dizeye dönüştürmek için başka bir kullanışlı işlev sunar. Bu, bir sonraki format() işlevi, tamsayıları dizelere dönüştürmek için daha hızlı ve temiz bir yöntemdir.

Biçim işlevi, herhangi bir hesaplama gerçekleştirmeden önce tamsayıyı dize değerine dönüştürür.

# The integer value
Number = 100

# Convert the integer into a string using the format function
Str_value = '{}'.format(Number)

# Print the result
print('Your number is ', Str_value)

Python arabirimi

3. Konumsal Biçimlendirmenin Kullanımı

Konumsal biçimlendirme, Python’da bir tamsayıyı dizeye dönüştürmek için kullanılan en eski yöntemlerden biridir.

Konumsal biçimlendirmeyi kullanmak için, “%s” yüzdesi ön ek numaranın önüne geçecek ve gerisini Python hall edecektir.

Mesela:

# The integer value
Number = 100

# Convert the integer into a string using positional formatting
Str_value = "%s" % Number

# Print the result
print ('Your number is ', Str_value)

Elde eden çıktı:

Python arabirimi

4. __str__() Yönteminin Kullanımı

str() işlevi gibi, bir __str__() python yöntemi, tamsayıları dizelere dönüştürmek için yakın bir alternatiftir. __str__() tamsayının doğrudan dize gösterimini verir.

Mesela:

# The integer value
Number = 100

# Convert the integer into a string using the __str__ method
Str_value = Number.__str__()

# Print the result
print('Your number is ', Str_value)

Çıktı aşağıdaki gibidir:

Python arabirimi

Tamsayıları Dizelere Dönüştürmek için Python İşlevlerini Kullanma

Python, programlama, veri işleme ve diğer verilerle ilgili kullanımlar için oldukça verimli olan kullanıcı dostu bir dildir.

Python öğrenmeyi planlıyorsanız, temel bilgileri kavramak için değerli kaynaklar olabilecek birçok ünlü Python kursu çevrimiçi olarak mevcuttur.

Yorum Yap
0 Yorum yapan