İlk Java GUI Uygulamanızı Nasıl Yazarsın?

İlk Java GUI Uygulamanızı Nasıl Yazarsın?

Java, grafik kullanıcı arabirimleri (LÜ’ler) oluşturmak için JFC (Java Foundation Classes) tarafınca sağlanan bir takım özellik kullanır. JFC’ler Java platformunun bir parçasıdır ve bu yüzden platformlar arasıdır.

Bu sınıflar takılabilir görünüm ve hissetme, uluslararasılaştırma ve Swing GUI bileşenleri şeklinde özellikler sağlar.

Bu öğretici, ilk Java GUI uygulamanızı oluşturmak için Swing bileşenlerinin iyi mi kullanılacağına odaklanır.

Salınım Bileşenleri

Swing, hafifçe GUI bileşenleri içeren bir JFC paketidir. 18 genel paketi var. Her neyse ki, uygulamalarınızın bir çok yalnız birkaç tanesine gerekseme duyacaktır. Bilhassa javax.swing ve javax.swing.vaka (daha azca sıklıkta).

Uygulamanızın ekranda görünmesi için, tüm GUI bileşenlerinin bir kapsama hiyerarşisinin parçası olması gerekir. Çevreleme hiyerarşisi, kökü üst düzey kapsayıcı olan bileşenler ağacıdır.

Swing’in üç üst düzey kapsayıcı sınıfı vardır:

  • JFrame, ana pencereyi/çerçeveyi oluşturmak için kullanılır
  • JDialog, kontakt kutuları oluşturmak için kullanılır
  • JApplet, uygulamalara Swing bileşenleri eklemek için kullanılır

Bu öğreticinin odak noktası, JFrame üst düzey kapsayıcı. Her üst düzey kapsayıcı çoğu zaman bir içerik bölmesinden ve isteğe bağlı olarak bir menü çubuğundan oluşur.

İlgili: Programlama Hataları Türleri ve Bunlardan Iyi mi Kaçınılır

İçerik bölmesi, üst düzey kapsayıcının görünür bileşenlerini yerleştirebileceğiniz bir alandır. Menü çubuğu, GUI’nizdeki öğelerin listesini ihtiva eder.

Çerçeve Oluşturma

Çerçeve, uygulamanızın ana penceresidir ve çoğu zaman bir başlığı ve kenarlıkları vardır. Çerçeve oluşturmak için, çerçeveyi JFrame kapsayıcı sınıfı:

JFrame frame = new JFrame("My Title");

Sınıfın, pencerenizin başlığını tanımlamanıza müsaade eden bir oluşturucusu vardır. Sadece, bir çerçevenin örneğini yapmak tek başına pencerenizin ekranda görünmesini sağlamak için kafi değildir.

Ayarlamanız ihtiyaç duyulan setVisible() yöntemi doğru uygulamanızın görünmesi için. Bu minimum kodla, uygulamanız artık görünebilir:

import javax.swing.*;
class gui{
public static void main(String args()){
JFrame frame = new JFrame("HelloWorld");
frame.setVisible(true);
}
}

Kodu yukarıda çalıştırdiyseniz, büyük olasılıkla uygulama penceresini ararken ekranınızın çevresinde minimum bir dakika dart attınız. Büyük olasılıkla bilgisayar ekranınızın kenarında zor bela görünen bir pencere buldunuz.

Bunun haricinde, uygulama pencerenizdeki iptal düğmesini tıklatıp tıklatmadığınızda programın çalışmadığını farkına varacaksınız. Bunu komut satırınızdan fark edebilirsiniz.

İlgili: Java’da Arabirimleri Kullanma Yeni Başlayanlar Kılavuzu

Pencere kapanacak, sadece program arka planda çalışmaya devam edecek. Bunun sebebi, varsayılan davranışın çerçeveden çıkışta gizlemek olmasıdır. Daha yararlı davranış, programdan çıkmak yada denetimi başka bir programa kaydırmak olabilir.

Bu iki problemi çözmek için, setSize() ve setDefaultCloseOperation() Yöntemler. Aşağıdaki koda bakın:

import javax.swing.*;
class gui{
public static void main(String args()){
JFrame frame = new JFrame("HelloWorld");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(400,400);
frame.setVisible(true);
}
}

Yukarıdaki örnekte, tanımlanan pencere kapatma vakası EXIT_ON_CLOSE. Bu, çerçeveyi kapattığınızda programınızın uygulamadan çıkacağı anlamına gelir. Kullanabileceğiniz başka pencere kapatma vakaları da vardır:

  • HIDE_ON_CLOSE: Bu, kapatma penceresini gizleyen, sadece görüntülenebilir bırakan varsayılan işlemdir.
  • DO_NOTHING_ON_CLOSE: Kullanıcı pencereyi kapatmak istediğinde bu işlem gerçekleştirmez. Bunun yerine, kayıtlı bir WindowListener, windowClosing() yöntem.
  • DISPOSE_ON_CLOSE: Bu, pencereleri gizler ve programın kendisine ayırdığı kaynakları da özgür eder.

İlk Python GUI Uygulamanız

Artık ilk Java GUI uygulamanızı iyi mi oluşturacağınızı öğrendiğinize nazaran, Python’da bunu iyi mi yapacağınızı keşfetmenin zamanı geldi. Python, uygulamanızı oluşturmak için size daha azca kod basitliği sunar.

GUI uygulamalarınızı oluşturmak için Python’un Tkinter kitaplığını iyi mi kullanacağınızı öğrenmek için süre ayırın.

Yorum Yap
0 Yorum yapan