İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İYS Nedir?

İleti Yönetim Sistemi anlamına gelen İYS, ticari amaç ile gönderilen e-posta, bildiri ve aranmaların saklanmasını ve yönetilebilmesini elde eden ulusal veri tabanlı bir sistemdir. Bu sistem, alıcıların bildirdiği verilerin hizmet sağlayıcılar tarafınca saklanmasına; alıcının iletileri onaylamasına yada ret hakkını kullanabilmesine ve istediği vakit ileti alımlarını değiştirmesine olanak tanır. 
Hizmet sağlayıcı; arama, bildiri, mail, davet merkezi, otomatik arama şeklinde değişik iletim gönderim şekilleri ile alıcıya ulaşmaya elde eden gerçek şahıs ve kuruluşlardır.
Alıcı; hizmet sağlayıcının kanalları ile ulaşmaya çalmış olduğu kişidir.

İYS Niçin Gereklidir?

İleti Yönetim Sistemi, alıcıların ve hizmet sağlayıcıların haklarını korumuş olan bir sistemdir. İleti almak ya da almak istemeyen alıcının, bildirdiği karara gore adım atılmasını mecburi kılar. Üyeliğini bitiren ya da herhangi bir sebepten ticari ileti almak istemeyen alıcının; iletilerini yönetebilmesine olanak tanır. Hizmet sağlayıcılar da bu sayede müşterilerinin isteğine gore en doğru hizmeti verebilir. 

İYS’ye Kimler Kayıt Olmalı?

Herhangi bir ulaşım kanalı ile; telefon, davet merkezi, faks, e-posta, SMS, otomatik arama şeklinde yöntemlerden biri yada birkaçı ile beraber ticari amaç güden iletileri gönderen tüm şahıs ve kuruluşlar İYS sistemine kayıt olmak zorundadır. Kayıt olmayan kullanıcılar yönetmelikte belirtilen 6563 sayılı kanun gereğince para cezası  ya da ihlalin türüne gore değişkenlik gösteren cezalar alacaktır.

İYS Kayıt Rehberi

1.İYS Ön Müracaat
MERSİS kaydınız var ise elektronik müracaat yöntemi ile müracaat yapabilirsiniz. MERSİS kaydınız olmaması durumunda ise ıslak imza ve kargo yolu ile müracaat yapabilirsiniz. Islak imza ile müracaat, MERSİS kaydı olanlar için de bir alternatiftir.
2.Müracaat Durumu Sorgulama ve İYS Kod
Bilgileriniz sistem tarafınca denetim edildikten sonrasında, yazışma kanallarınıza İYS ön müracaat numarası gönderilir.
3.İYS İleti Paketi Sözleşmesi
İYS ön başvurunuzun tamamlanması ve İYS tarafınca İYSKod ve Brand Kodunuzun size gönderilmesi sonrasında, İYS tarafınca belirlenmiş İleti Paketlerinden birini seçmeniz gereklidir.
4.İş Ortağı Ataması
İYS kaydını tamamlamış, İYSKodunu ve İLETİ paketini aldıktan sonrasında onaylı üyelerinizi İleti Yönetim Sistemi(İYS)’ne aktarabilmemiz için İleti Yönetim Sistemi(İYS)’ne, bizi İş Ortağı (entegratör) olarak atamanız gerekmektedir.

İYS Kayıt İçin Lüzumlu Belgeler

MERSİS numaranız var ise;

  • İmza sirküleri
  • Tecim sicil gazetesi
  • Kaşeli ve imzalı taahhütname

MERSİS numaranız yoksa;

  • Vergi levhası fotokopisi (yoksa vergi numarasını içeren belge) 
  • İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İşletme yetkilisinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza sirküleri
  • Var ise oda (meslek kuruluşu) kayıt belgesi
  • Kaşeli ve imzalı taahhütname

İYS İle İleti Alma Şekillerinizi Seçme

Değişik ulaşım kanalları ile ileti gönderimi icra eden hizmet sağlayıcıların, alıcıya ileti gönderme şekilleri sınırlandırılabilir. Mesela alıcı bir tek sms ile bilgilendirilmek istiyor; öteki ulaşım yayınlarını reddediyor ise hizmet sağlayıcı bir tek izin verilen kanallar ile ulaşım sağlayabilir. Aksi halde azca ilkin belirtilen kanun gereği ceza hükümleri yerine getirilir. Alıcı, ticari ileti alma şekilleri ile ilgili söz hakkına ve istediği vakit değiştirebilme şansına haizdir. 

İYS Başvurularını Kimler Gerçekleştirebilir?

İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt başvurularını; tüzel kişiler gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra onay vermeniz durumunda Setup34 olarak İYS müracaatlarınızı yapabiliriz.
Siz de ticari iletilerin kontrolünü elde eden İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmak için ;İYS’nin iş ortağı olan ajansımız Setup34 ile iletişime geçebilirsiniz!

Yorum Yap
0 Yorum yapan