Bugün Ustalaşmanız Gereken 19 JavaScript Matematik Yöntemi

Bugün Ustalaşmanız Gereken 19 JavaScript Matematik Yöntemi

Matematik, bilgisayar bilimi ve kodlamada ayrılmaz bir rol oynar. Programcılar, geliştirme esnasında her türlü değişik nedenden dolayı hesaplamalar yapmak için matematiksel yöntemler ve ifadeler kullanırlar. Her neyse ki, JavaScript hayatınızı oldukça daha kolay hale getirebilecek çeşitli yerleşik yöntemler sağlar.

Bu makalede, bugün ustalaşmanız ihtiyaç duyulan 19 JavaScript Matematik yöntemi hakkında informasyon edineceksiniz.

1. Math.abs()

Bu, bir sonraki abs() yöntemi bir sayının mutlak kıymetini döndürür.

let num1 = 32;
let num2 = -13;
let num3 = -345;
let num4 = 4.76;
let num5 = 0;
console.log(Math.abs(num1));
console.log(Math.abs(num2));
console.log(Math.abs(num3));
console.log(Math.abs(num4));
console.log(Math.abs(num5));

Çıktı:

32
13
345
4.76
0

2. Math.tcmb()

Bu, bir sonraki tCMB() yöntemi bir sayının küp kökünü döndürür.

let num1 = 64;
let num2 = 125;
let num3 = -1;
let num4 = Infinity;
let num5 = 0;
console.log(Math.cbrt(num1));
console.log(Math.cbrt(num2));
console.log(Math.cbrt(num3));
console.log(Math.cbrt(num4));
console.log(Math.cbrt(num5));

Çıktı:

4
5
-1
Infinity
0

3. Math.ceil()

Bu, bir sonraki ceil() yöntemi, belirli bir sayıdan büyük yada buna eşit bir sonraki tamsayıyı döndürür.

let num1 = 34.5;
let num2 = 54.234;
let num3 = 7.0001;
let num4 = 867.1;
let num5 = 0;
console.log(Math.ceil(num1));
console.log(Math.ceil(num2));
console.log(Math.ceil(num3));
console.log(Math.ceil(num4));
console.log(Math.ceil(num5));

Çıktı:

35
55
8
868
0

4. Math.cos()

Bu, bir sonraki cos() yöntem belirtilen açının kosinüs döndürür Verilen açı radyan cinsinden belirtilmelidir.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = Math.PI;
let num4 = 0.5;
let num5 = 45;
console.log(Math.cos(num1));
console.log(Math.cos(num2));
console.log(Math.cos(num3));
console.log(Math.cos(num4));
console.log(Math.cos(num5));

Çıktı:

1
0.5403023058681398
-1
0.8775825618903728
0.5253219888177297

5. Math.cosh()

Bu, bir sonraki cosh() yöntemi bir sayının hiperbolik kosinüs verir.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = -1;
let num4 = 2;
let num5 = -2;
console.log(Math.cosh(num1));
console.log(Math.cosh(num2));
console.log(Math.cosh(num3));
console.log(Math.cosh(num4));
console.log(Math.cosh(num5));

Çıktı:

1
1.5430806348152437
1.5430806348152437
3.7621956910836314
3.7621956910836314

6. Math.exp(x)

Bu, bir sonraki exp(x) yöntem e^x döndürür, burada x bağımsız değişkendir ve e Euler’in numarası (Napier’in sabiti olarak da bilinir), organik logaritmların tabanıdır.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = -1;
let num4 = 2;
let num5 = -2;
console.log(Math.exp(num1));
console.log(Math.exp(num2));
console.log(Math.exp(num3));
console.log(Math.exp(num4));
console.log(Math.exp(num5));

Çıktı:

1
2.718281828459045
0.36787944117144233
7.38905609893065
0.1353352832366127

7. Math.floor()

Bu, bir sonraki kat() yöntemi, bir sonraki tamsayıyı belirli bir sayıdan ufak yada buna eşit olarak döndürür.

let num1 = 34.5;
let num2 = 54.234;
let num3 = 7.0001;
let num4 = 867.1;
let num5 = 0;
console.log(Math.floor(num1));
console.log(Math.floor(num2));
console.log(Math.floor(num3));
console.log(Math.floor(num4));
console.log(Math.floor(num5));

Çıktı:

34
54
7
867
0

İlgili: Bugün Ustalaşmanız Ihtiyaç duyulan JavaScript Harita Şekilleri

8. Matematik.log()

Bu, bir sonraki log() yöntemi, bir sayının organik logaritmini (temel e) döndürür.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = -1;
let num4 = 10;
let num5 = -2;
console.log(Math.log(num1));
console.log(Math.log(num2));
console.log(Math.log(num3));
console.log(Math.log(num4));
console.log(Math.log(num5));

Çıktı:

-Infinity
0
NaN
2.302585092994046
NaN

9. Matematik.max(x, y, …)

Bu, bir sonraki maks.) yöntemi, sayı listesinden en yüksek kıymetli sayıyı döndürür.

let list1 = (24, 645, 678, Infinity);
let list2 = (75, 12, 92, 8);
let list3 = (2947, -435, -123, 0, -Infinity);
console.log(Math.max(...list1));
console.log(Math.max(...list2));
console.log(Math.max(...list3));
console.log(Math.max(1, 2, 3));
console.log(Math.max(234, 46, -23));

Çıktı:

Infinity
92
2947
3
234

İlgili: JavaScript Bugün Ustalaşmanız Ihtiyaç duyulan Şekilleri Ayarlayın

10. Math.min(x, y, …)

Bu, bir sonraki dk() yöntemi, sayı listesinden en düşük kıymetli sayıyı döndürür.

let list1 = (24, 645, 678, Infinity);
let list2 = (75, 12, 92, 8);
let list3 = (2947, -435, -123, 0, -Infinity);
console.log(Math.min(...list1));
console.log(Math.min(...list2));
console.log(Math.min(...list3));
console.log(Math.min(1, 2, 3));
console.log(Math.min(234, 46, -23));

Çıktı:

24
8
-Infinity
1
-23

11. Math.pow(x, y)

Bu, bir sonraki pow(x, y) yöntemi tabanı üs gücüne (x^y) döndürür.

console.log(Math.pow(1, 10));
console.log(Math.pow(2, 4));
console.log(Math.pow(1, Infinity));
console.log(Math.pow(10, 10));
console.log(Math.pow(-1, 3));

Çıktı:

1
16
NaN
10000000000
-1

12. Math.random()

Bu, bir sonraki rastgele() yöntemi 0 ile 1 içinde rastgele bir sayı döndürür (0 dahil, sadece 1 değil).

console.log(Math.random());
console.log(Math.random());
console.log(Math.random());
console.log(Math.random());
console.log(Math.random());

Çıktı:

0.00882592466863552
0.11903011517453366
0.9689128269384235
0.8462863261013442
0.4431704664004701

İlgili: Bugün Ustalaşmanız Ihtiyaç duyulan JavaScript Mısra Şekilleri

13. Math.round()

Bu, bir sonraki round() yöntemi, en yakın tamsayıya yuvarlanmış bir sayının kıymetini döndürür.

let num1 = 34.5;
let num2 = 54.234;
let num3 = 7.0001;
let num4 = 867.1;
let num5 = 0;
console.log(Math.round(num1));
console.log(Math.round(num2));
console.log(Math.round(num3));
console.log(Math.round(num4));
console.log(Math.round(num5));

Çıktı:

35
54
7
867
0

14. Math.sin()

Bu, bir sonraki günah() yöntem belirtilen açının sinüs döndürür Verilen açı radyan cinsinden belirtilmelidir.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = Math.PI;
let num4 = 0.5;
let num5 = 45;
console.log(Math.sin(num1));
console.log(Math.sin(num2));
console.log(Math.sin(num3));
console.log(Math.sin(num4));
console.log(Math.sin(num5));

Çıktı:

0
0.8414709848078965
1.2246467991473532e-16
0.479425538604203
0.8509035245341184

15. Math.sinh()

Bu, bir sonraki sinh() yöntemi bir sayının hiperbolik sinüs döndürür.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = -1;
let num4 = 2;
let num5 = -2;
console.log(Math.sinh(num1));
console.log(Math.sinh(num2));
console.log(Math.sinh(num3));
console.log(Math.sinh(num4));
console.log(Math.sinh(num5));

Çıktı:

0
1.1752011936438014
-1.1752011936438014
3.626860407847019
-3.626860407847019

16. Math.sqrt()

Bu, bir sonraki karekt() yöntemi bir sayının karekökünü döndürür.

let num1 = 64;
let num2 = 25;
let num3 = -1;
let num4 = Infinity;
let num5 = 144;
console.log(Math.sqrt(num1));
console.log(Math.sqrt(num2));
console.log(Math.sqrt(num3));
console.log(Math.sqrt(num4));
console.log(Math.sqrt(num5));

Çıktı:

8
5
NaN
Infinity
12

İlgili: Bilmeniz Ihtiyaç duyulan JavaScript Tek Satırlı

17. Math.tan()

Bu, bir sonraki tan() yöntemi bir sayının teğetini döndürür.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = Math.PI;
let num4 = 0.5;
let num5 = 45;
console.log(Math.tan(num1));
console.log(Math.tan(num2));
console.log(Math.tan(num3));
console.log(Math.tan(num4));
console.log(Math.tan(num5));

Çıktı:

0
1.5574077246549023
-1.2246467991473532e-16
0.5463024898437905
1.6197751905438615

18. Math.tanh()

Bu, bir sonraki tanh() yöntemi bir sayının hiperbolik tanjantını döndürür.

let num1 = 0;
let num2 = 1;
let num3 = -1;
let num4 = 2;
let num5 = -2;
console.log(Math.tanh(num1));
console.log(Math.tanh(num2));
console.log(Math.tanh(num3));
console.log(Math.tanh(num4));
console.log(Math.tanh(num5));

Çıktı:

0
0.7615941559557649
-0.7615941559557649
0.9640275800758169
-0.9640275800758169

19. Math.trunc(x)

Bu, bir sonraki trunc(x) yöntemi, kesirli basamakları kaldırarak x öğesinin tamsayı bölümünü döndürür.

let num1 = 34.5;
let num2 = 54.234;
let num3 = 7.0001;
let num4 = 867.1;
let num5 = -0.7632;
console.log(Math.trunc(num1));
console.log(Math.trunc(num2));
console.log(Math.trunc(num3));
console.log(Math.trunc(num4));
console.log(Math.trunc(num5));

Çıktı:

34
54
7
867
-0

Bu makalede kullanılan kaynak kodunun tamamına bir göz atmak istiyorsanız, github deposu alttadır.

Dizi Yöntemlerini Kullanma

Diziler programlamada en oldukça kullanılan veri yapılarından biridir. Matematik şekillerinin yanı sıra JavaScript, push(), concat(), join(), forEach(), harita(), sıralama()vesaire. JavaScript dizileriyle rahatça çalışmak için tüm bu yerleşik yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

Yorum Yap
0 Yorum yapan